Sextett for Windinstruments (Opus 43) Print

Sextett for Windinstruments (Fl., 3Cl.b, Hrn, Fg.) [1991]
Auftrag G. Querfurth Altersheim St. Jürgen
First perfomance Lübecker Bläserquintett 1991 Lübeck